chý

Demonstrace síly

Rakety, tanky, děla

předvádí nezvaný host.

Vštípí nám do těla

válečnou posedlost.

 

Na řadu přijde též,

nahlas či potichu:

nasadit cizí veš

do našeho kožichu!

 

Krvavá léčba

Dolar je krachem březí,

léčí se o překot

ječením sirén z věží

a zvukem okovaných bot!