Unie českých spisovatelů pořádá pro své členy i pro zájemce

KONFERENCI

v sobotu 16. května 2015 od 10 do 13 hodin v Praze 1, Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76.

Téma: Umění 19452015: Proměny hodnot

Po vystoupení přednášejících diskuse.

Srdečně zve předsednictvo UČS.