LUBOMÍR MAN

Presstitut je to, co kdysi býval novinář. Od novináře se liší tím, že pracuje v mainstreamovém médiu (tzn. je za svou práci placen), a nepíše pravdu, ale píše to, co od něj majitel či správce mainstreamového média požaduje, aby psal.

Pro ilustraci nejlépe příklad. Presstitut je redakcí, dejme tomu Novinek.cz vyslán, aby podal zprávu o manifestaci proti americkému konvoji Dragounská jízda, probíhající na Václavském náměstí. Presstitut se na místo dostaví, zjistí, že se zde srotilo 3500 až 4000 manifestantů, kterýžto dav je na několika místech obtěžován malými hloučky proamerických provokatérů, kteří se pokojný průběh manifestace snaží proměnit v bitevní vřavu. I jme se presstitut svého mobilu a telefonuje redakci, že na Václavském náměstí se v tuto chvíli nachází asi čtyřicítka lidí, manifestujících proti konvoji, zatímco pro konvoj manifestuje na stejném místě zhruba třicet lidí. Skutečný počet manifestantů proti konvoji tak snižuje stokrát, což se staromódním milovníkům pravdy může zdát přehnané, ale presstitut ví, že morální či jakékoli jiné ohledy už padly, a že pro něj a chléb, na který si v současnosti vydělává, platí, že stokrát nahoru či stokrát dolů není dnes žádná míra. A že čím méně manifestantů proti US konvoji nahlásí, tím výše v hierarchii ostatních presstitutů vystoupí a tím víc mu to hodí na prémiích. Jím nahlášená čísla se okamžitě objeví na Novinkách.cz a mají nejen pro ně, ale pro celou mediální žumpu republiky výhodu v tom, že jde o první zprávu o průběhu manifestace, po jejímž přečtení dojde zatím stále ještě důvěřivý čtenář k závěru, že manifestace proti konvoji, ohlašovaná některými servery jako událost dne, praskla tedy znovu jako bublina – a přestane se o věc více zajímat. A jde-li navíc o Pražáka, který se na akci chystal ještě vyrazit, jde i o povel, aby shodil už obuté botky a přemožen zklamáním se vrhl do kanafasu.

Presstitut by po dosažení takovéhoto úspěchu už mohl jít domů, ale jde mu ještě o třešničku na dortu, kterou by měl být i rozhovor s některým z lidí, kteří se na Václavském náměstí nacházejí. Jde o ohlášenou manifestaci proti americkému konvoji, takže byste očekávali, že si pro své interview vybere někoho z řad těchto manifestantů, ale i tohle ukazuje, jak jste se v nazírání na moderní publicistiku octli pozadu. Protože presstituta nic takového ani nenapadne a jde za pánem, který s přihlouplým výrazem v obličeji a s americkou vlaječkou v ruce obíhá jednotlivé debatní kroužky a orgiastickými výkřiky dává najevo, kterému ze dvou názorů, na náměstí přítomných, dává přednost. Otázka presstituta k němu je pak obligátní: „Co říkáte na konvoj?“ „Su strašně rád, že tady Američani jsou,“ křičí muž s US vlaječkou a s chomáčkem slin v pravém koutku úst. „Jsme v NATO ne? No a NATO a Američani nás chrání, ne?“

Tahle odpověď presstitutovi stačí a takovou ji telefonuje redakci, která ji okamžitě na monitor vystaví.

Nu, a protože jde o jediný názorový hlas z manifestace zveřejněný, vyvolává u čtenářů Novinek.cz žádoucí dojem, že přesně takovýto toho dne na Václavském náměstí převládal. Pak se už presstitut od interwievovaného muže odvrací, i když logika rozhovoru by si za normálních okolností žádala, aby v hovoru s ním pokračoval otázkou, před kým nás to NATO a Američané mají vlastně chránit?

Ale raději pryč od poťouchlých otázek, jejichž zodpovídání by nakonec mohlo vést až k závěru, že nás to NATO Američané mohou chránit jedině před nimi samotnými. Což sice vypadá jako logický nonsens, ale vynořuje se až nadmíru logicky z rozhovoru amerického prezidenta Obamy pro stanici VOX z 11. února t. r. V široké debatě o americké zahraniční politice nepadlo totiž ani slovo o americké ochraně jiných států, ale na jejich adresu pronesl Obama větu, kterou by si ty státy měly zapsat dobře za uši:

„Musíme mít největší vojenskou sílu na světě a musíme, příležitostně, zkroutit ruce zemí, které by nedělaly to, co my potřebujeme, aby dělaly.“

Protože tohle je ten skutečný a platný vzkaz, který Američané a celé NATO s nimi vyřizuje Evropě, takovým zemím, jako jsme my, a vůbec lidem na celém světě. Nejsme zde pro žádnou ochranu jiných států či zájmů, jsme zde pro dobývání nerostného i jiného bohatství cizích zemí a nebudeme se štítit ani nejtvrdšího násilí – jistě tušíte, jak bolí ruce zkroucené za zády – abychom se tohoto bohatství zmocnili. Což se stane plným právem, protože my jsme národem výjimečným (exceptional) a nepostradatelným (indispensable).

Řekni, presstitute z Novinek.cz, co tady ještě chybí k fašismu? A nepřivoláváš přilháváním jeho příchod i k nám?