(ve světle metafor jazyka)

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,

ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.“

Ján Kollár

VÁCLAV PELCMAN

Knihu SVATÝ VÁCLAV, PANOVNÍK SVĚTEC V RANÉM STŘEDOVĚKU doc. PhDr. Vratislava Vaníčka Ph.D. vydalo nakladatelství Paseka (2014, str. 324). Kniha je rozčleněna na Předmluvu, Oddíly (4) a Závěr. Oddíly jsou dále členěny na kratší časová období. Samozřejmě je uvedena rozsáhlá bibliografie a další náležitosti!

KAREL SÝS

Když jsem překládal básně Ho Či Mina, napadlo mne, jak vůbec mohly ty básně vzniknout. Psát verše ve vězení! Jaký úděl pro svobodnou duši, když se nemůže vymanit z těla, je s ním srostlá, jako je seismograf spojen se zemí, jež se zachvívá v křečích.

MILAN BLAHYNKA

Stále čilý doyen slovenské a vlastně i evropské avantgardy Albert Marenčin vydal loni ve vydavatelství svého stejnojmenného syna desítku svých „profilů, skic a siluet“ o svých milovaných autorech s příznačným názvem BÁSNÍCI A REBELI (Marenčin PT, Bratislava 2014, 144 stran).

IVO FENCL

Neměl jsem psát v titulu tohoto článku, že výstava končí v květnu, protože by vás to mohlo přimět k odkladu zajít tam. A to by byla chyba. Chyba, jak se říká, kardinální. I nečekejte, neváhejte a sjeďte si do Plzně na ústřední náměstí Republiky. Ve stínu nikoli mešity, ale ve stínu nejvyšší katedrální věže Čech (Svatého Bartoloměje – po sedmdesáti letech opět s pěti zvony) zcela určitě totiž nelze přehlédnout hned dvě galerie na rohu. Jen díky Jiřímu Trnkovi se letos vnitřně propojily a semkly. Vznikl tak poměrně rozměrný prostor, který však pokračuje také v podzemí, a pokud se zrovna nezamuchláte do školních výprav, které sem přicházejí jedna za druhou, pak si v naprostém klidu anebo za příjemné hudby budete moci prohlédnout takové množství Trnkových ilustrací, jaké jste ještě pohromadě nespatřili. A v originálech už vůbec ne.

KAREL SÜSS

Exkluzivní rozhovor s Josephem Goebbelsem, ministrem lidové osvěty a propagandy Třetí říše

PETR MUSÍLEK

Tělocvik

Slova si skáčou přes švihadlo

Podívej tamhle jedno spadlo

a rozbilo se na kaši