Mínusy a plusy dělí nás na dva kusy

Přitom by se mi líbilo

Aby se všechno zpátky vrátilo

Je unavený tak dlouho srdce rozpůlený…


Michal Hrůza: Mínusy a plusy, 2004

Zabývat se proměnami kultury bez ohledu na celkovou proměnu společenského života by bylo poněkud zavádějící. Společnost, která plánovala téměř všechno, se proměnila ve společnost plánující politické kampaně, školení občanů jak se bránit proti takzvaným šmejdům, školení o finanční gramotnosti, a to všechno v husté omáčce reklam, které nahrazují odbornost.

Na přímou otázku přímá odpověď: česká kultura se rokem 1989 nezměnila. Kultura národa je výsledkem dlouhodobého dějinného vývoje národa a nelze ji zmanipulovat krátkodobými výstřelky. Otevřená stavidla „demokratického“ kultu ((kultury) peněz však vykonala své neblahé skutky i s neblahými následky. Jako bychom znovu začínali, a začínali někde až u Čapkova pračlověka Janečka.

MIROSLAV GROSSMANN

Kdysi vynález knihtisku vytlačil poezii kamsi bokem a primát zaujala próza; aniž by o něco takového Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, vůbec usiloval.

MILAN BLAHYNKA

Abeced je v české poezii i papoezii nespočet a Karel Sýs není první, kdo svou nazval MÁ ABECEDA (vydal si ji sám na sklonku roku 2014 ve velkém formátu, v nepodepsané splendidní úpravě s ilustracemi Vojtěcha Kolaříka a s podporou europoslance Jiřího Maštálky); před ním tak nazval svou Ludvík Kundera. Sýs není také první, kdo si uvědomil, že do české abecedy patří také č, ř, š, ž (např. Zdeněk Lorenc v Abecedě klíčové: čtyři tuny literárního braku, říje do literárních diskusí, šoufek na literární kaly, žumpa na písmenkářství a bezzubé abecedotvůrce).

PAVOL JANÍK

Naslovovzatý majster lyrickej imaginácie, popredný český básnik európskeho formátu Karel Sýs vo svojej najnovšej knihe MÁ ABECEDA (s minuloročným vročením, ale s tohtoročnou verejnou prezentáciou) potvrdzuje svoj nevšedný talent, ktorý tentoraz demonštruje na formálnom princípe abecedného poradia (typického pre publikácie určené detským percipientom osvojujúcim si schopnosť čítať a písať), ale akrobatické výkony pozoruhodného literárneho tvorcu zvolený postup intelektuálne a tvarovo povyšujú na obdivuhodnú kvalitatívnu úroveň.

LUBOMÍR MAN

Slyším to, kam přijdu a kam se obrátím. Program ČT prý stojí za starou belu, je to ještě horší než za ředitelování komunisty Zelenky, a kdyby prý ČT neměla svůj poklad, což je archiv starších pořadů právě za Zelenky anebo ještě i před ním pořízený, dala by se prý ta bedna s klidným svědomím shodit buď z okna (platí pro oblasti severních Čech), nebo odvézt do sběrného dvora. Proslavený a blahořečený archiv ČT je prý jediná věc, na jehož kvalitu se můžete stoprocentně spolehnout, a též to jediné a bohužel i poslední, co nám z televizní a vlastně i filmové kultury do dnešních dnů zbylo. Jinak je to dřív netušený i nevídaný kapitalistický šunt, vhodný leda tak pro staré, co už nevidí ani neslyší, a stačí jim, že se před nimi cosi barevně míhá, či pro mentálně postižené mladé, kteří řičí radosti nad tím, že se jim ze zvukového aparátu přístroje naznačuje, kdy se mají smát a kdy mají naopak sedět potichu.

JAN KRISTEK

Jak víme, s lidmi, kteří pravidelně sledují televizi, poslouchají rozhlas nebo dokonce čtou režimní tisk, většinou společnou řeč nenacházíme. Jsou prostě jiní. Důvodem je, že sledování médií je návykem se vším všudy. Návykem na lež. A „koncesionářské“ televizní a rozhlasové poplatky jsou ve skutečnosti spotřební daní ze lži.

JIŘÍ HORÁK

Člověka přežijí činy a vzpomínky blízkých a přátel. Velice smutná zpráva o skonu našeho přítele, kamaráda a soudruha JUDr. Bohouše Molnára, CSc. nás nečekaně překvapila ve středu 11. března 2015.

JIŘÍ KNOPP

Když začaly létat za té sakramentské druhé světové války americké bombardéry i nad Protektorátem Čechy a Morava, začali příslušní magistrátní úředníci kontrolovat, zda se má každý občan kam schovat před hrozícím nebezpečím.

KAREL SÝS

 A

Až tu maminko nebudeš

až z Písku odletí všichni ptáci

a Otava poteče jen pro legraci

přece tu zůstane stát věž

JIŘÍ STANO

Pravda a láska

Z pravdy nezůstalo více než

podvod, klam a lež.

Z lásky potom, zejména,

nenávist až do třetího kolena.