JIŘÍ VOBECKÝ

Tak to je téma na román. Už listopadové události přinesly první znepokojení, zejména v tom, jak do té doby přesvědčení kariérní komunisté rychle převlékli kabát za cenu kariéry. Jako mladý nezkušený muž jsem se jenom mohl obdivovat skutečnosti, jak ředitel Severomoravského divadla v Šumperku Petr Král, pochopitelně člen KSČ, se stal rychle členem stávkového výboru, přestože ještě v říjnu 1989 nutil herce pod hrozbou výpovědi podepisovat jakýsi protest proti akci „Několik vět“, jen aby si zachránil křeslo. Po listopadu jako na běžícím pásu začal z divadla vyhazovat umělce, kterým bylo z tohoto rychlého převlečení kabátu na zvracení. Pak se držel svého mocenského postu až do důchodu a dokázal toho opravdu hodně. Z divadla, které mělo před listopadem 1989 25 uměleckých pracovníků, udělal divadlo, jež má zhruba 12 herců a nedokáže už obsadit ani Shakespeara. Dotace do divadla jsou na žalovatelné úrovni a divadlo spíš jenom živoří, než aby v kulturním životě České republiky něco znamenalo. Po jeho odchodu do důchodu se na ředitelském postě vystřídalo několik bezvýznamných nul, z nichž ta poslední se ani nemusela zúčastnit výběrového řízení, prostě si ředitelský post vyběhala leštěním klik u správných partajních dveří. Je zbytečné takové nule dělat reklamu zveřejněním jejího jména.

MILAN BLAHYNKA

Kdo neví, že nakladatel Antonín Drábek (ročník 1939), vysokoškolsky vzdělaný chemik a graduovaný ekonom, od roku 1995 též nakladatel poezie, beletrie a knih pro děti (vydal už 200 titulů), sám také píše, může být příjemně překvapen. Jeho sbírka s ne zrovna šťastným názvem OPLAŤ MI LÁSKOU (ve svém nakladatelství Balt-East, Praha 2014 si ji vydal s jímavými linoryty Oldřicha Páleníčka) zřetelně vyniká mezi knížkami veršů sice splendidně vypravenými, ale psanými z potřeby narcistní exhibice, z nadbíhání kulturně zdevastovanému trhu a z pošilhávání po Nobelově ceně.

MARTA FRANCOVÁ

(Pohádka ironicko-mysteriózní)

Nedávno mne navštívil čert. Tedy – pan Čert. Nejprve se zdvořile ohlásil telefonem a svatosvatě se zapřisáhl, že mě nehodlá oloupit, znásilnit ani zabít, ba ani nebude požadovat úpis mé duše. Že si chce jen pohovořit o současném dění a své situaci, z níž je velmi nešťastný. I v stručném telefonickém rozhovoru prozrazoval vysokou intelektuální vyspělost.

Kočka Malvína

Kdo viděl film Máj od pana režiséra Brabce a zná Matěje Stropnického, má asi silné cukání oslovovat ho jménem postavy, kterou v tom filmu hrál. Není divu, stejně jako strašný lesů pán Vilém říká přesně to, co si myslí o prohnilosti současné politiky, neváhá zvednout hlas i zbraň v boji proti ní, nekompromisně hájí principy, které zastává a moc se před případnými trefami z řad oné prohnilé společnosti nekryje.

aneb cestami lidskosti

JIŘÍ FALTUS

Takový pocit jsem vždy měl z tvorby Františka Uhra, přestože žádná knížka jeho poezie dosud nebyla na světě. Ale jeho prozaické práce průběžně svědčily o jeho blízkému vztahu k ostatním literárním žánrům, zejména aforismům a veršům. Mnoho let před vydáním své prvotiny (Tichá plavba, ALFA-OMEGA, 2002) to potvrzovalo jejich publikování v denním tisku, literárních časopisech a sbornících. Dnes už se počet vydaných básnických sbírek, aforistické a epigramatické tvorby úctyhodně rozrostl (kromě sedmi sbírek pro dospělé, jedné pro děti a jedné s experimentálními texty, vydal pět knížek aforismů a epigramů a neuvěřitelné množství dalších textů), a to při mimořádně rozsáhlém díle publicistickém a prozaickém!

ZDENĚK HRABICA

Na první pohled je odpověď na otázku jednoznačná: potřebuje! Po zkušenostech s elektronickou komunikací se však vzpouzím, stal jsem se komunikátorem tisíců podnětů, jimiž jsem na své e-mailové, facebookové adrese od rána do večera zásobován. Dozvídám se, jak nejlépe připravit palačinky z láhve, jak žít co nejzdravěji, dozvídám se o skalnatých stezkách ve velehorách – i o tom, zda by měla na pražském Petříně již co nejdříve, ještě letos 17. listopadu stát socha Václava Havla. S probuzením jsem oživován do nového dne, občas však také peskován za úhly pohledu na svět kolem nás. Odesílatelé informací mne posílají do horoucích pekel, ne-li ještě jinam.

SERGEJ LEVICKIJ

„Chudinko! Praštila ses kladívkem či co?“

„???“

„Vždyť máš nehet celý černý!“

JOSEF ŠIMON

Zkouška orchestru

Zkouška orchestru

Z čirého zoufalství

Z čiré nostalgie

Dirigent pláče

Píšeme si

VĚRA LEVÁ

JAROSLAV EMINGER

 Realita

Tržní síly vítězí

a proto malé hubí.

Kdo nevládne penězi,

skomírá v podpalubí.

JIŘÍ KNOPP

Ve státě Utahu beze všech průtahů

zakoupíš sobě kolt nebo kvér,