Kočka Malvína

Bylo nebylo, stávala v Jeseniově ulici jedna klinika. Sloužila nemocným s plicními chorobami víc než poctivě, ale protože tubera a jiné nemoci byly vymýceny a nikdo neměl žádný nápad, jak ji využít, tak klinika zůstala stát opuštěná jako věčný pomník dob, kdy lékaři sváděli těžký boj se zákeřnými bacily a viry. Byla by chátrala dodnes, kdyby si jí nevšimla skupinka nadšenců, kterým lezou prázdné a nevyužívané objekty nejen na nervy, ba dokonce je magicky přitahují. A tak se rozhodli kliniku obsadit a udělat z ní sociální a kulturní centrum. A ejhle, sotva ta cháska přešla od slov k činům, projevil zájem i stát, který chtěl na bývalou plicní kliniku uplacírovat policajty. Inu, proč tam nechávat nějakou pakáž zrzavou a drobotinu, která pro prezidenta ještě nemůže vybojovat lautr rovinu na Ukrajině, Hercegovině i jinde a kterou ještě není možné nahnat do nevěstinců, když tam přece může sídlit i něco vznešenějšího, například banka, nevěstinec anebo policie.

Skupinka spartakovských křiklounů ale odmítla dát Caesarovi co jeho jest a projevila takový nedostatek pochopení a loajality pro takové velehospodárné a velemoudré nápady, takže pretoriánská garda byla nucena použít nejen obušků, nýbrž také pár takových křiklounů vyřadit na krátký čásek z provozu a zmrskat je důtkami.

Hurááááááááááá, konečně bude od spartakovských křiklounů pokoj a moc římská nad veškerým lidem bude obnovena, těšili se senátoři. Netrvalo však dlouho a pretoriáni si mohli začít zase leštit obušky a cídit štíty, protože spartakovským křiklounům evidentně menší nakládačka nestačila a začali se znovu srocovat na foru romanu i jinde. A co víc, troufli si dokonce uspořádat, jak se v moderní latině říká, happenning, kdy za troubení, recitování veršů a pokřiku a skandování hesel Prázdné domy, prázdná města!, Každé město potřebuje svou kliniku! a Prázdné domy lidem! dopochodovat na náměstí Jiřího z Poděbrad a tam uspořádat koncert pro kliniku.

Současně s tím zástupci spartakovských křiklounů vyjednávali jak s pretoriány, tak se senátory, kteří si s nimi vyměňovali diplomatické nóty ne zrovna vybíravým způsobem, neboť netoužili po tom, aby nějaká pakáž mizerná zhltla objekt, který mohl vesele chátrat dál, aby byl posléze stržen a vzniklo tak místo pro novou moderní administrativní budovu. Spartakovští křiklouny ale na rozdíl od senátorů i pretoriánů naběhli na jednání připraveni, takže nakonec si vavříny vítězství odnášeli oni.

Přejeme iniciativě Klinika hodně zdaru do další práce a hodně úspěchů.