JIŘÍ MAŠTÁLKA

V únoru tohoto roku jsem pobýval ve Volgogradě, kde jsem se zúčastnil dvou velkých společenských akcí: oslav 72. výročí porážky nacistů ve stalingradské bitvě a založení Centra lidové diplomacie při Volgogradské státní univerzitě. Součástí pozoruhodného a ve světě ojedinělého projektu podpory nevládní a nadnárodní lidové diplomacie byl také kulatý stůl nazvaný „Dobročinnost jako sociální faktor občanské společnosti“. Obecné téma bylo demonstrováno na příkladu, kterého si ve Volgogradu nemálo považují: na Malířské škole Andreje Vystropova. Musím říct, že setkání s Andrejem Vystropovem bylo silným, nezapomenutelným zážitkem.

Ruský malíř a volgogradský rodák Andrej Vystropov (1961) absolvoval Rjepinův umělecký institut a učil se v ateliéru slavného Jevseje Jevsejeviče Mojsejenka (který stále dbá na to, stejně jako mnoho dalších ruských umělců, aby k jeho jménu byl připojován titul Národní umělec SSSR). Sám Mojsejenko o svém žákovi prohlásil: „Andrej Vystropov - to je umělec chápající své nadání a já jsem přesvědčen o jeho velké tvůrčí budoucnosti.“

Vystropov pořádá výstavy svých děl od roku 1988. V roce 1991 odjel se svým bratrem do Prahy, kde založili Evropskou uměleckou agenturu STALKER a připravili více než 100 výstav výtvarných děl (nejen Vystropovových) v České republice, Rakousku, Německu, Švýcarsku a Itálii. V roce 2007 byl Vystropovovi udělen titul Zasloužilý umělec Ruské federace.

Zpátky však k jeho unikátní malířské škole: ta je určena pro nadané děti a mládež ze slabých sociálních vrstev, nebo tělesně postižené mladé lidi, kteří by jinak neměli šanci získat umělecké vzdělání. Město Volgograd přispívá na provoz školy ze šedesáti procent, zbývající část nákladů hradí Andrej Vystropov. Je pozoruhodné, že učební náplň zahrnuje jak malířskou techniku a dějiny umění, tak základy pravoslaví.

Evropa se o Vystropovově škole nejen dozvídá. Je prý zájem založit její pobočky v Německu, Rakousku, Itálii a - České republice. A já rozhodně navštívím výstavu Vystropovových děl, která se má konat v červnu tohoto roku na zámku Kozel.

JIŘÍ MAŠTÁLKA, poslanec Evropského parlamentu