LUBOŠ ZELENÝ

Člověk, to zní hrdě,

Lidé, bděte

(Kolik je myšlenek v té jedné každé větě!)

 

Kdo je dnes hrdý a kdo bdící?

Nad každým snem i nadechnutím

stojí dráb s pořádnou sukovicí

 

V hrnci to bublá pod pokličkou

Vroucí voda občas už přetéká

Svět nezachráníš zapálenou svíčkou

Víra je nutná Ale v Člověka

 

Tak mnoho nechci

 

Žádám jen změnu pravopisu

Psát slovo člověk s velkým Č

Aby ti mocní viděli kdo jim vládne

Vím Není a nebude to snadné

 

Jsem na to sám

Ale jsem o tom přesvědčen…