Ať jsem hledal, jak jsem hledal, žádné tři kulturní události roku 2014 jsem nenašel. Mnohem bohatší byl z mého pohledu celý minulý rok 2013. Ke dvěma významným kulturním událostem rozhodně patřil Křesťanův Zdeněk Nejedlý Politik a vědec v osamění (Paseka 2013) a Sýsova Apokalypsa podle Joba (Soukromý tisk, 2013). A abych nezapomněl, kdysi mne podle dneška moji „rigidní profesoři“ učili, že první zásadou pragmatismu je umět se připomenout, anebo že když tě nikdo nepochválí, pochval se třebas i sám. A to i tehdy, když tak neučiní skoro nikdo pod sluncem a když o jiném ani pes neštěkne!

 

Za událost roku 2014 rozhodně, a snad ne sám, považuji Národní cenu Ruska (Ruského biografického institutu, Ruské státní knihovny, Kulturně-osvětového centra Orděn a týdeníku Litěraturnaja gazeta) za nejlepší knihy a nakladatelství roku 2013 – vyhlášenou v roce 2014. Jde o odvážné ocenění mé knihy Pět válek Ludvíka Svobody,které bylo v Ruské federaci uděleno v kategorii Mezinárodní projekty nejenom autorovi, ale především nakladatelství Futura za jeho ediční počin. Kniha o československém hrdinovi posledních dvou strašných válek se prodávala a prodává – vlastně se neprodává – v žádném českém knihkupectví. Kromě jediného, a to vyznamenaného, – skoro pod pultem. Nikdo v zemi pod Řípem o tom skutku, kromě Haló novin, ani nepípl. Jako by i to patřilo do českého rusobijského scénáře. Vždyť jde zjevně o ruské ocenění! A to i přes dávno vyřčená zlatá slova A. S. Puškina: „Nežádej vyznamenání za šlechetný skutek.“

Možná bych měl mlčet, hrdost mi však kázala v tomto již téměř válečném roce s tolika mrtvými a s rozvalinami – nehledě na skromnost, svá slova napsat… Proč ne?

ZDENĚK HRABICA, spisovatel a novinář