1. Mezinárodní kulatý stůl Julius Fučík, uspořádaný 22. února 2014 Společností J. Fučíka a Výborem národní kultury.

2. Slavnostní otevření Slovenského domu v Soukenické ulici č. 3.

3. Mediální zviditelnění pečlivě vedených unikátních sbírek tisíců exponátů Muzea dělnického hnutí u příležitosti předání sbírek (včetně památek na Julia Fučíka, Adolfa Zábranského a dalších) do Národního muzea v Praze.

JANA VACKOVÁ, pedagog