VÁCLAV ZIEGLER

Dosud svítí slunce nad Troskami

a bouře zahaluje velebný Kozákov.

Na Valdštejně je tajemně skrytá tvář

básníka Máje za Janem Křtitelem

a ve skalních městech si dosud hrají

malí jezevci neomylně nacházejíce

nové a nové jeskyně v pískových skalách.

Ještě najdeš na Starostově poli krásný achát

a v Popelce říčce na tebe zasvítí červený pyrop.

Jen krásní lidé, s nimiž sis spojil představu ráje,

odcházejí, aniž by ses s nimi stačil rozloučit.

A dva prsty Trosek vztyčené k nebi

ti připomínají přísahu, že se sem vrátíš,

mezi ně.

Do svého Českého ráje…