JIŘÍ KNOPP

V té době jsem psal pro Československého vojáka, Obranu lidu a v nakladatelství Magnet mi vyšly novely Nad letištěm stín a Akce Kavalír.

 

Šéfredaktor časopisu Československý voják Jiří Pražák mě k sobě zavolal, abych mu podepsal smlouvy na moji povídku a dvě nebo tři básničky, které budou otištěny v reprezentativní publikaci Československé armády k 45. výročí osvobození naší vlasti od fašismu.

Při tomto jednání mi prozradil, že s touto publikací mají potíže. Řekl, že na první a druhé straně bude uveřejněna fotografie prezidenta Husáka a ministra národní obrany Dzúra.

„Ta kniha již bude připravena k distribuci, ale my víme, že 9. května roku 1990 již oba tito politici nebudou ve funkcích. 18. sjezd KSČ přijme usnesení, ve kterém již nebude vedoucí úloha KSČ, bude povoleno soukromé podnikání do určitého počtu zaměstnanců a budou tam přijata další opatření na obranu lidských práv a svobod. Chceme zachránit tu publikaci a podařilo se nám s knihaři najít takovou metodu, že po vytištění bude možno dva listy s těmi fotografiemi vhodným způsobem z knihy vyjmout tak, že nikdo nic nepozná.“

V té době jsem neměl možnost získat jiné informace a tak jsem teprve po 17. listopadu 1989 přemýšlel, proč KSČ s tímto navrhovaným usnesením neseznámila veřejnost dřív. Vždyť by tím vyrazila všem těm chartistům „zbraň“ z rukou. Určitě existoval tlak (zřejmě z USA) na všechny chartisty, aby připravovanou revoluci uskutečnili dříve, než dojde k 18. sjezdu strany.

Zajímá mě, proč se o připraveném usnesení 18. sjezdu KSČ mlčí a kdo způsobil, že nás převrat tak zaskočil.