BOHUMILA SARNOVÁ

Přerovnám skleničky

setřu prach.

Fujavec za oknem

nahání strach.

Upeču cukroví

vánočku nesu.

Zavoní stromeček ze známých lesů.

Kapr se ještě ve vaně točí

Štědrý den už se s ním

pomalu loučí.

Dárky jsou vázány barevnou mašlí.

To aby všichni je pod stromkem našli.

V Betlémě na seně Ježíšek leží.

Podívej – konečně Štědrý den –

Sněží!