MIROSLAV VEJLUPEK

Básník není slepý / vidí co neviděli jiní / vzpomíná co jiní zapomněli / tuší zítřek / zatímco druzí přestali věřit včerejšku /a žijí jen pro ten dnešní den“. (K. Sýs: Vykoupit se básníkem)

Přečetl jsem si na české, amatérsky zhatěné Wikipedii a hned nato i na otrocky opisujícím webu Spisovatelé cz., že Karel Sýs „po listopadu 1989 ztratil své výsadní postavení v české literatuře a tak přešel do otevřené opozice vůči nové době“. Autor je přirozeně anonym. Je to mělký anonym?

MILAN BLAHYNKA

La fête de l´insignifiance (Gallimard, Paris 2014; už předtím v italském překladu La festa dell´insignifianza, Adelphi, Milano 2013), česky Oslava (ale i Svátek) bezvýznamnosti, prozatím poslední kniha Milana Kundery, je z jeho románů nejkratší, ale už vyvolala rozruch nepřímo úměrný svému malému počtu slov, a to jak v zemích, kde už vyšla, tak u nás. Ve chvíli, kdy usedám k pár odstavcům o ní, mám před sebou na dvacet francouzských a českých recenzí, některých nezvykle rozměrných a citujících i kritické ohlasy v Itálii a jinde. Nepamatuji, že bych se kdy setkal s tak příkře kontrastními kritickými soudy.

EVA FRANTINOVÁ

Víte, co je to kasída, triolet, limerik, strofa Venuše a Adonise, elegické distichon, Chaucerova strofa, stance? A víte, jaké zastoupení tyto pevní formy mají v díle Jaroslava Vrchlického? Víte, že největší zastoupení má u tohoto básníka italský sonet? A víte, které podstatné jméno se v Máchově Máji objevuje nejčastěji? A víte, že existuje Korpus českého verše – vychází z české elektronické knihovny, texty jsou v něm „lematizovány, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovány“.

VÁCLAV PELCMAN

Eva Vutková zpracovala údaje pro knihu ČEŠI. Odkud jsme přišli? (Akcent, 2012, 200 str.).

Vysoce kompilační dílo, ale současně ještě více potřebné a závažné!

IVAN ČERNÝ

Státní vyznamenání pro českého zachránce 900 židovských dětí

Při příležitosti letošního státního svátku 28. října vyznamenal prezident republiky Miloš Zeman 33 osob. Jak známo, Řád Bílého lva, ocenění nejvyšší, mj. obdržel Sir Nicholas Winton, který v roce 1939 zprostředkoval odjezd 669 dětí převážně židovského původu z Prahy do Velké Británie. V kategorii Medaile za zásluhy I. stupně, v řadě za zpěvačkou Lucií Bílou či Zdeňkem Duběnkou, čestným dárcem krve (přes 500 odběrů), byl vyznamenán in memoriam Antonín Kalina, zachránce více než 900 židovských dětí v koncentračním táboře Buchenwald. Velký podíl na tom, že se o tomto hrdinovi v ČR vůbec ví, má bezesporu novinář Stanislav Motl.

IVO FENCL

Četl jsem některé rozbory Hovorů z Lán, které až „kurevsky“ umně obhajovaly nedávné „kurevské“ interview českého prezidenta, a ptal jsem se, když jsem ty obhajoby louskal: Proč? Nač? Není očividné, že pregnantnost obhajobu nepotřebuje?

JAN KRISTEK

Nelíbí se mi – ale zase mě nepřekvapuje – kam se v této zemi debata ohledně skupiny Řádící kundy dostala. (Na základě starých slovníků sice někdo může překládat pussy jako „kočička“, ale to je asi tak stejné, jako překládat dnes gay jako „veselý“.) Jejich vystupování proti Putinovi je sice buď důkazem jejich zaprodanosti americkým náckům, nebo projevem demence, a tak jimi lze opovrhovat nebo je litovat z těchto důvodů, ale vytýkat jim „pornografické chování“ kvůli souloži v biologickém muzeu?

JINDŘICH FAJT

Vážený pane prezidente,
úvodem mého dopisu mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaše cesty do východních zemí, motivované a úspěšné hledáním zakázek pro naše firmy a tím i práce pro naše pracující občany. Jsem přesvědčen, že to oceňuji nejen já, ale přinejmenším polovina našeho národa. Jistěže za Vámi stojí i naši předci, s nimiž se dostávám do kontaktu prostřednictvím občasného studia matrik.

MILAN DUBSKÝ

Chceš-li, aby ti lidé rozuměli, musíš rozumět sám sobě.

KAREL HAVLÍČEK BORODUBSKÝ

Zemane, Zemane, Zemane,

kdy už tě bavit přestane

provokovat ty intoše,

co chtějí tvou hlavu do koše?