PETR ŽANTOVSKÝ

Odpověď na tuto velice široce položenou otázku vůbec není jednoduchá. Proměnou prošly žánry, instituce, dokonce samotné kulturní a umělecké profese, některé zanikly, jiné vznikly. Změnilo se prostředí, na něž kultura směřuje, změnilo se publikum a často i důvody, proč se po kultuře pídí. A zejména poslední dva faktory – prostředí a publikum – se za to čtvrtstoletí proměnily hned několikrát. Toto zamyšlení tedy nemůže mít ambici podat vyčerpávající a úplný výčet toho, co všechno je v české kultuře dnes jinak. Pokusí se spíše vyhmátnout některé symptomatické a zlomové fragmenty z celé té stále méně přehledné mozaiky.

 

V sobotu 1. listopadu Unie českých spisovatelů udělila Ceny za rok 2014

Petr Kukal – za sbírku 52 slok

Ivan Fontana – za satirickou tvorbu

Erazim Kohák – za přínos českému humanistickému myšlení

Petr Žantovský – za odvážné občanské postoje

JAN POLÁČEK

Prof. Erazim Kohák, Ph.D. se narodil 21. 5. 1933 v Praze. Jeho rodiče se za 2. světové války během nacistické okupace ČSR zapojili do nekomunistického odboje, kdy byli vězněni gestapem. Po Únoru 1948 emigrovali na Západ. Teprve po rok a půl dlouhém pobytu v uprchlických táborech mohli odejít do USA, kde pracovali v dělnických profesích.

MONIKA HOŘENÍ

Přiznávám, že má hlava, ač ještě není zcela šedivá, si nepamatuje úplně všechno to, co by si ráda pamatovala. Když mě Karel Sýs požádal, abych si připravila pár hezkých slov o novináři Petru Žantovském, okamžitě jsem kývla – ale ano, to je pro mne čest! Pak jsem v návalu práce – kterou my novináři, ač reptáme, stejně máme rádi – jen sem tam zaletěla myšlenkami k úkolu, k němuž jsem se tak srdnatě zavázala. Ale když jsem sedla k počítači, abych si utřídila myšlenky a konečně napsala nějaké pěkné a upřímné laudatio, nedovedla jsem z paměti vydolovat už to první – kdy jsem se s Petrem Žantovským setkala poprvé a při jaké to bylo příležitosti.

 

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Ivan Fontana (vlastním jménem Mojmír Soukup, nar. 1. 6. 1946 v Jičíně) patří k našim předním aforistům, vedle např. Gabriela Lauba a Františka Uhra. Inspiraci našel v dílech Françoise de la Rochefoucaulda, Jeana de la Bruyéra, Georga Christopha Lichtenberga a rovněž jičínského rodáka Karla Krause, vydal se však vlastní cestou. Nikdy nepatřil ke ctitelům žánrové čistoty (vymydlenost a akurátnost literatuře málokdy sluší), jeho knihy aforismů nejednou spojují aforismy s jinými útvary literatury, jakými jsou krátké sentence, gnómy i paraboly, anekdoty, bestiáře a vůbec rozmanité hravé alegorie, přesto aforističnost jako výstavbový princip i vztah k životu v jeho díle dominuje. Fontana totiž nechce primárně poučovat, vychovávat, poskytovat psychickou nebo duchovní útěchu, ale chce intelektuálně, a to je třeba zdůraznit, intelektuálně bavit sebe a zvláště čtenáře. Platí to obecně: zábava bez nového poznání je nestravitelná, stejně jako poznání bez elementární zábavy. Nuda stíhá, a stíná, obojí.

MILAN BLAHYNKA

Chvilku se mi zdálo, že po dvou pronikavých recenzích 52 Slok, které napsal Alexej Mikulášek o nich, zprvu vydaných anonymně a po pěti letech pod autorovým jménem, a poté, co jsem na okraj toho příběhu o 728 verších přičinil do LUKu malou poznámku sám, nezbývá mi než shrnout, že Petr Kukal umí suverénně vypovědět tragický sestup dnešního vzdělaného člověka na společenské dno ve slokách paradoxně mélických tak naléhavě, že nevyzdvihnout knížku takové úrovně cenou, to by byla nehoráznost a nerozum.

Vážení, toto je pro mě velice vzácná událost, protože jsem ve společnosti lidí, kteří se neurazí, když je oslovím tak, jak jsem oslovoval lidi mně nejbližší celý život: „soudruzi, soudružky“.

Jistě znáte staré přísloví „mlčeti zlato, mluviti stříbro“. Jinými slovy cokoli řeknu, mine se účinkem. Cenu přijímám srdcem. Tedy, milí přátelé, srdečně děkuji. Ve slavnostní chvíli se otevírají nejen mluvidla, ale i brány. A beranidlem nejsou dubové fošny a trámy, ale city. Kolikrát bylo již literární město dobyto. Kolik cen se kromě UČS u nás i ve světě každoročně udílí, vezměme třeba Francii, Švédsko. Ceny jsou podporou literatuře, která nemá asi nikde na růžích ustláno. Nic není nalajnováno ani naškrábáno předem, navzdory tomu, že se budoucnost prolamuje elektronicky ovládanými dveřmi. Autoři musí obejmout bájnou Múzu, poprat se s životem, osedlat Pegase, a vylízat se ze všeho, co je potká.

IVAN FONTANA

Čtenáře internetu lze rozdělit na surfaře a lodivody. Lodivod už musí znát majáky webových stránek a respektovat spodní proudy psychoanalýzy.

 

PETR KUKAL

XI.

Jiní začali hýbat světem

a dodnes o nich slyšíme.

Já se chtěl vrátit ke svým dětem

a ke tvým básním, Puškine.