STANISLAVA KUČEROVÁ

Počátek lidských dějin našeho světadílu objevila archeologie na ostrovech Egejského moře a na části přilehlé pevniny východního Peloponésu. Klade jej do 3. tisíciletí n. l. Jméno dostal světadíl po hrdince jedné z bájí o Diovi, princezně Europě, kterou prý Zeus v podobě býka unesl z Foinikie na Krétu. Směr bájného pohybu únosce od Malé Asie na západ tu není bez symbolického významu.

IVAN ČERNÝ

Životní příběh akademického malíře DIMITRIJE KADRNOŽKY by vydal na objemný román. Na svého žáka by byl profesor Bauch jistě pyšný. Z nadaného a pilného kumštýře (nar. 1923 v Kroměříži) se během let stal světoznámý malíř, rovněž pak profesor výtvarného umění a dokonce docent. Svého času na pozvání samotného Fidela Castra (v letech 19671975) vybudoval i řídil havanskou Escuela Superior Nacionál del Arte obdobu naší Akademie.

MILAN BLAHYNKA

Zatímco samozvaní hlídači českého literárního rybníčku podrobují knížky Karla Sýse zbabělé, rádobyzničující a ovšemže matoucí kritice mlčením, v italské Ravenně si vydali (samozřejmě bez přispění českého státu, který dotuje zahraniční publikace jen autorům oddaným režimu) nevelký výbor ze Sýsovy lyriky IL MONDO ALLA ROVESCIA, LA LUCE CHE SPORGE (Svět naopak, Světlo, jež vzchází; podle reprodukce na konci knížky, Kolaříkova návrhu obálky, Frýbort zřejmě uvažoval i o sýsovském názvu IL MONDO DA DIETRO, Svět zezadu), Poesie(SBC edizioni, Ravenna 2014); výbor přeložil nedávno zesnulý Zdeněk Frýbort a úvodní slovo k němu napsal italský básník Eugenio Vitali.

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Lubomír Man (1930) patří k výrazným osobnostem současné literatury pro mládež, a to v žánru dobrodružné příběhové prózy pro chlapce se sportovní tematikou. Novela HRRR NA NĚ! (s podtitulem Mladí fotbalisté v útoku proti zločinu), která vyšla poprvé roku 2003 a letos v druhém vydání, opět s ilustracemi Milana Zezuly (eSports.cz 2014, 144 str., ISBN 978-80-87853-99-3) není výjimkou, jakkoli sportovní tematika přece jen ustupuje do pozadí. Jedná se o „zcela samostatné pokračování úspěšného románu Sen na dosah“ a je určeno „pro mladé čtenáře od 9 let“.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Na kalendáři stál letopočet 1948 a já, desetiletý kluk, vyrazil z Vršovic pěšky do Krakovské ulice v Praze, kde sídlila redakce týdeníku Vpřed. Získal jsem zde dokonce i několik starších čísel z roku předešlého! Po splnění bobříka odvahy v našem čtenářském klubu Skaláci v několika sklepích a dvorcích v Přípotoční ulici ve Vršovicích jsem si dokonce dodal odvahy a stanul dokonce před dveřmi bytu spisovatele Jaroslava Foglara v Korunní ulici na Vinohradech, kde tenkrát bydlel. Domy se navíc přes den ještě nezavíraly. Co na tom, že následující rok se týdeník proměnil v jakýsi slepenec korespondující s proměnou politického klimatu a později stejně zanikl, a stejně noviny MY48, jejichž název jsem objevil na dnes zbourané trafice před nádražím v Nuslích…

VÁCLAV PELCMAN

Jiří Tomek si ke svým sedmdesátým narozeninám (8. 3.1944) dal dárek ve formě literárního díla, nazvaného KRÁLOVNA ZENOBIE (Knižní klub - Euromedia, 400 stran, 2014). Připojil tak ke svým pohádkám a legendám román, který někdo ve vydavatelství, nebo sám autor, označil jako historický.

JAN NERUDA

(Národní listy 21. 11. 1866)

Vpravo sv. Anna, vlevo sv. Josef, vpravo sv. Ignác Loyola, vlevo sv. František Xaverský, apoštol Indiánů, vzor Radeckého – totiž pomníku Radeckého. Pyšně vznáší se nad malostranským náměstím rakouský maršálek, stojící na štítu, nešeném rozmanitými, malebně přioděnými vojíny; rovněž pyšně vznáší se nad Vltavou „apoštol“, stojící na štítu, nešeném rozmanitými, malebně nahými divochy. Šťastní divochové, kteří byli mnichy na víru lásky obráceni! Sotva že byli pokřtěni, již byli také vymořeni a vyhubeni, snad proto, aby neupadali dále do pokušení tohoto světa. Ruská vláda obyčejně za vzor ukrutenství považovaná, šíří v severní Asii také křesťanství, s ním ale zároveň osvětu, a národové asiatští nevymírají, nýbrž kvetou a sílí se.

BOHUMIL ŽDICHYNEC

Knihu básní Břetislava Kotyzy ÚTRŽKY HOVORŮ II vydalo nakladatelství Epika, Jan Medek (obálka Jitka Weinerová, 56 stran, ISBN 978-80-87435-39-7).

Ve středu 24. září by se dožil 100 let básník Jiří Kolář. Při této příležitosti byla v Kladně na místě jeho působení z iniciativy města Kladna a Středočeské vědecké knihovny v Kladně odhalena pamětní deska.

MICHAL BRZÁK

Znovu

Už jsem tady byl

Trouby z Jericha jsem slyšel

Unie českých spisovatelů srdečně zve své členy i příznivce
na slavnostní vyhlášení Cen UČS za rok 2014.
Předání cen se uskuteční v sobotu 1. listopadu 2014 v 10 hodin
v Praze 1, ul. Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153.