JIŘÍ STEGBAUER

Kdyby se mi – byť se zpožděním – nedostala do rukou kniha Ivana Vápenky Žil jsem s Rychlými šípy, s podtitulem …od roku 1955 dodnes (Nakladatelství Machart, 2012), jistě by nevznikla ani potřeba tohoto mého svědectví. Patřím k těm, kteří nad autorem a jeho projevy negací už před roky totiž mávli rukou s nadějí, že čas jeho pokroucené výlevy napraví a že autor svůj přístup k realitě pozitivně změní.

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Básník Ivo Odehnal (1936 ve Valašských Kloboukách) patří k výrazným osobnostem české, resp. moravské lyriky už od sedmdesátých let minulého století; knižně debutoval v roce 1970 sbírkou Hladné pusté. Je to básník konzistentní metafory a básnického výrazu vůbec, spíše intelektuální, znalý všech básnických prostředků (!), slučující existenciální poezii halasovsko-holanovskou (a halasovsko-skácelovskou) s lyrikou přírodní a milostnou. Tematicky i motivicky je výrazně ovlivněn moravským folklórem a rodným Valašskem.

PAVOL JANÍK

Všeslovanská vzájomnosť alebo vzájomná nevraživosť

Vzhľadom na to, že všetci ľudia sú si bratia, je každý ozbrojený konflikt bratovražedný, hoci zvyčajne sa uvedený pojem používa na označenie občianskych vojen a silových konfrontácií spoločenstiev, ktoré sú si historicky a kultúrne veľmi blízke, prípadne priamo etnicky spríbuznené.

MILAN BLAHYNKA

Zdá se, že devět měsíců mezi loňskými nedožitými osmdesátinami a letošním desátým výročí smrti Jiřího Veselského (1933–2004) stane se jeho rokem. Téměř současně se studií Igora Fice Interpretace a analýza vybraných děl Jiřího Veselského, o níž jsem už v Obrysu Kmeni psal, a předtím, než letos vyšel objemný svazek vzájemné korespondence D. Ž. Bora a Jiřího Veselského, o němž ještě doufám napíši, přišel básník Jiří Dynka s pozoruhodnou osmdesátistránkovou knížkou KREV NA ONOM SVĚTĚ JIŘÍHO VESELSKÉHO (Druhé město, Brno 2013; na obálce a ve frontispisu reprodukce fotografických snímků dívek, patrně tajně pořízené básníkovým krajanem a přítelem, rovněž Kyjovanem Miroslavem Tichým).

JOSEF BÍLEK

V záplavě literatury (starší i nové) o Rožmbercích zůstávaly »rožmberské« ženy jaksi nezaslouženě v pozadí. Vinu na tom samozřejmě má mezerovitý archivní materiál o ženském rodu ve středověku, ale i nepatrný zájem historiků, jakož i historických beletristů.

Nedávno sáhl po ženské látce v tomto rodu filmový režisér Jiří Hanibal, jehož kniha se jmenuje NEKLIDNÁ DUŠE EVY Z ROŽMBERKA a vydal ji Knižní klub.

 

FRANTIŠEK UHER

KAMENNÝ OBLOUK (Der Steinbogen, vydalo Argo, 2014), tak zní název česko-německé bilingvní povídky současné generaci čtenářů prakticky neznámé Heleny Tomanové-Weisové (nar. 1912). Většinou se obejdeme bez informací o autoru či autorce, tentokrát však osobní údaje stojí za pozornost stejně jako samotná povídka.

KAREL SKALA

No to je krása: Člověk je stále v přírodě, kdy a kde ho napadne.

(Pozor: To všechno bývalo. Znám dávné časy, kdy jsme si, jedouce na kanoi po řece, místo vybírali. Dnes je to jiné.)

VLADIMÍR STIBOR

Starý a všemi vážený římský spisovatel Apoleus jí pomohl na svět. Musel na ní pracovat řadu dlouhých let, než se začala podobat jeho představě. Avšak dodnes nevím, jaký nakladatel ji vydal, zda ji vystavoval jako artefakt ve výloze, kolik knihkupců si o ní nechalo jen zdát, zda se dala vůbec koupit za hrst zlatých mincí či bylo snadné vyměnit ji za stádo antilop nebo za pár arabských hřebců.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Nebývá tomu tak vždy, protože někdy letoun skončí i v moři, ale tohle množství slané vody je stejně součástí naší matky Země. Až příliš pravd poletuje okolo lidských uší, jenže na kterou vsadit? Je to bolestné zjištění politického laika, že pád letadla k zemi nekončí pokaždé dobře a umírají lidé. Smrt každého člověka se mnou zacloumá, ať již zemře ve sporu o svou pravdu s pravdou protivníka anebo při pádu letadla i bez hádání. Myslím, že i při sebepoctivější snaze v hledání pravdy v zemích na východ od nás nikdy zcela nevyplave na povrch. Je mi to moc líto a snad stejně, jako těm lidem, kteří při letecké katastrofě přišli o své nejbližší.

 

JAROSLAV POSPÍŠIL

Reklamní příběhy přihlouplého učitele Radima, navíc hloupého i jako sukničkáře, mají snad podle České televize přispět k popularizaci učitelského povolání a k podpoře společenské vážnosti pedagoga… Psí hlavy nasazované za třicet stříbrných České televizi reklamním průmyslem už míjíme s úsměvem!

HANA NOVOVESKÁ

K rodákům

Neodháněj mě příteli z dob mládí,

čas zhodnotí, co zůstalo čisté.

 

JIŘÍ STANO

Zdá se vám, že
obloha je příliš šedá?
Jděte s tím, kdo světlo hledá.