VĚRA BERANOVÁ

Pokračování z LUKu č. 13/2014

Srpen 1968 a veškeré dramatické události s ním spojené odsouvají jak personální, tak veškerou teoretickou problematiku na vedlejší kolej. Debaty a spory, které byly v průběhu předcházejícího období považovány za stěžejní, ustupují do pozadí. Upevňují se principy, o kterých se v předcházejícím období diskutovalo. Tvrzení, že existence republiky by měla být svázána se socialismem, není vůbec zpochybňováno. O tom svědčí například názvy článků v Rudém právu: Moderní česká politika může být jen socialistická. Shodou okolností 21. 8. vychází v Rudém právu obsáhlá studie Věry Olivové o T. G. Masarykovi.

JIŘÍ JÍROVEC

Článek Tomáše Hajzlera, poněkud nekriticky převzatý z internetu (LUK č. 6/2014), mě zaujal, je totiž tak trochu jako Radio Jerevan: v zásadě to je pravda s tím rozdílem, že všechno je trochu jinak…

VÁCLAV PELCMAN

Prvotinu Angličanky C. J. Daughertyové NOČNÍ ŠKOLA přeložila Helena Štíchová (Egmont, 2014). Autorka děkuje manželovi, který ji přesvědčil, že dokáže napsat román, a dále více než desítce osob, „bez kterých by knihu nikdy nenapsala“!

JIŘÍ FALTUS

Každé setkání s knížkami veršů Miroslava Kubíčka je dokladem, že opravdová poezie stále ještě žije. Básník má dar poezii vidět kolem sebe, vystopovat její přítomnost v lidech a jejich krajině, vnímá ji všemi smysly. Tuší pod povrchem skrytá dramata a přeměňuje je bez siláckých gest do nesmlouvavých a otevřených výpovědí k sobě i ke svému okolí.

MILAN BLAHYNKA

Pan Jan Lukeš, podle redakční poznámky „filmový a literární kritik, spisovatel a publicista“, podle své recenze „nad novými sbírkami P. Cincibucha, P. Skarlanta a K. Sýse aneb Generace pětatřicátníků po dalších pětatřiceti letech“ (v Hostu 6/2014) spíš především snaživý advokát světa, v němž bohatí bohatnou a chudí chudnou, se s „konkrétními básnickými výkony“ v nových knihách někdejších pětatřicátníků nepárá.

VLASTA RUT SIDONOVÁ

Pláč nocí zlých

ve sladký se změní smích

tam u Ontaria.

Nebo ne?

FRANTIŠEK UHER

Nevím, zda někdo dokáže spočítat, kolik básnických sbírek vyšlo v České republice během roku 2013. Slovenští kolegové by patrně konstatovali, že něurekom.