VĚRA BERANOVÁ

Jsem přesvědčena, že právě kultura a umění jsou jedinečnými indikátory obecné, tedy i politické situace. Tedy nejenže mapuje, odráží tento stav, ale svým způsobem ovlivňuje a spoluvytváří tento stav. Současný text navazuje na analýzu kulturně politické situace 60. let, která byla uveřejněna v tomto periodiku v rozsahu sedmi pokračování. Tento text je sondou do relativně krátkého období roku 1968, svým způsobem přelomového a i dnes ne jednoznačně interpretovaného.

(C)hudobné bohatstvo
PAVOL JANÍK
Ako rodák z Palisád – bratislavskej ulice, ktorá sa tiahne od Prezidentského paláca k Hradu, som vyrastal na sledovaní rakúskych televíznych a rozhlasových staníc, medzi ktoré neskôr pribudlo aj známe hit rádio Ö3.

KAREL SÝS
Po publikaci Automobily a motocykly přichází Jan Králík (nar. 1954) s knihou AUTOMOBILOVÉ A MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY (nakladatelství Paseka, Praha a Litomyšl 2012, edice Zmizelá Praha).

EVA FRANTINOVÁ

Jsem z generace, která ještě pamatuje rozsvěcení plynových lamp. Každý den chodil Máchovou ulicí lampář v dlouhém kabátě a rozsvěcoval několik luceren. Bylo krásné v pěti letech pozorovat, jak ožívají žluté plynové pestíky. Jsem z generace, která pamatuje zvolání „Uhlí!“ a záda uhlířů obtížená putnami, které se s rachocením jednou za rok valily do sklepa. Anebo když se domem neslo „Drátovat, lééétovat!“ Pamatuji si domy i dvory, ba i některé byty u Havlíčkových sadů, kterým byl zámek cizí.

MILAN BLAHYNKA

Je to červené, velkého čtvercového formátu, tištěné na křídě, bohatě ilustrované, má to 420 stran, resumé v angličtině a němčině (oboje zčásti veršované) a lákavý název AUTO-EROTIKA ANEB KÁMASÚTRA AUTOMOBILOVÉHO VĚKU,vydalo to Akademické nakladatelství CERM, Brno 2013, prezentuje se to jako ambiciózní věda (se slibným podtitulem Automobil jako mobilní prostředek k udržení druhu Homo sapiens, Antropologické hledisko). O splendidní vydání finančně jistě velenáročné se „zasloužili laskavou podporou: generální partner NovaTech CZ, s r.o“. a jako partneři jednak samo nakladatelství CERM, ale navíc i Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a Tiskárna Didot, spol. s r.o. Jako autoři jsou za to zodpovědni Jan Filipský, Jaroslav Pernica a hlavně Jaroslav Malina („autor námětu, koncepce a většiny textů“), ctihodný profesor antropologie brněnské univerzity, soupis jehož publikací, postů, aktivit a ocenění tu- i jinozemských zabírá tři hustě potištěné strany).

IVO FENCL

Eduard Martin: Andělské vteřiny (2005), Kniha radosti (2007), Andělé nás neopouštějí (2008), Andělské dopisy (2010), Schody do ráje (2010), Andělské cesty k nesmrtelnosti (2011), Ježíšek pro mě (2011), Babičky a andělé (2011), Andělská škola lásky (2012), Je tu přece Ježíšek (2012), Kniha štěstí (2013), Andělské úsměvy (2013), Kočičí příběhy (2013). Karmelitánské nakladatelství.

Už tak obsáhlá a rozmanitá bibliografie Martina Petišky (1951, pseudonym E. Martin), v níž mezi osmdesáti tituly nepřehlédneme ani Osudy dobrého Švejka po druhé světové válce (1992) a dva svazky příběhů Sherlocka Holmese (1997, 2004), se během posledního desetiletí nenápadně rozrostla o 605 (sic) krátkých textů. Prezentovány knižně jako povídky jsou shromážděny ve třinácti svazcích, jejichž spoluautorem je kardinál Tomáš Špidlík. Jeden z dílů je mu i připsán.

VLADIMÍR SEDLÁČEK

„Jménem naší lídryně Evy Slavata vás všechny vítám v našem regionálním centru, na našem kongresu. Doufám, že jste všichni na mítinku kůl a fit, aby bylo možné přejít rovnou k agendě. Oukej. Hlavním úkolem tohoto víkendu bude co nejoptimálněji implementovat participaci našich lobbyistů s outdorovými developery v regionu. Environmentalisté už jsou aut. Takže máme šanci, že se nám zregeneruje byznys. Naše ekonomika je v recesi. Naše asociace se musí transformovat na es-er-óčko. Interní operátory nahradit outsourcingem. Dostaneme se tak s největší pravděpodobností na vyšší level.

PETR MUSÍLEK

Píšeme si

Volby do Evropské unie vyvolaly svými výsledky řadu komentářů a úvah. Nízká účast, zesílení takzvané krajní pravice, údajné nepochopení této nadnárodní organizace.
O co vlastně jde?

FRANTIŠEK DOSTÁL
Na jménu dobrého člověka nikdy nezáleží. Před desítkami let, kdy jsem ho ještě neznal osobně, jeho jméno jsem spatřoval pod články v deníku Rudé právo. Mnohem později už také na stránkách kulturní přílohy, kterou si nyní prohlíží současný čtenář, hledající uklidňující slova k odpočinku v době, kdy se šíří bolesti hlavy z navyšujících se pitomin okolo nás.
Náhoda je všudypřítomný a neviditelný přítel člověka pohybujícího se i v kulturním prostředí, byť by se jednalo o pouhou aukční nabídku starých obrazů, grafických listů či fotografií.

FRANTIŠEK NEVAŘIL
Svět a lidstvo jsou na počátku 21. století ve smrtelném nebezpečí. Vládne mu kapitalismus ve své nejagresivnější formě superimperialismu (banksterismu). Jeho moc se však podlamuje, protože je z hlediska většiny lidstva neúspěšný a neprospěšný, a začíná to být zřejmé. Svět si začíná (začal) uvědomovat, že kapitál nevytváří zlatá vejce, ale jen je shrabuje od jiných. Probíhá úpadek jeho ekonomiky, hrozí světová finanční, měnová a hospodářská krize, na základě toho i politiky a moci kapitalismu. Jeho centrum – USA ovládané plutokratickými bankovně finančními klany – už přestaly být pro svět vzorem a stávají se říší zla a přitom obrem na hliněných novou. Postupně jsou jejich ušlechtilé cíle demaskovány, jejich někdejší boj proti komunismu a dnešní proti terorismu se čím dál více prokazují jen jako boj o jejich vlastní zájmy.

VLADIMÍR STIBOR
Jen jednou jsem v životě potkal deratizatéra. Chodil po ulicích, nazvedával poklopy od kanalizací, do šachet házel otrávené obilí. „Krysy jsou pěkné šikulky, němkyně jakbysmet," říkával, „na každý jed si během půl roku zvyknou, přestane jim škodit, a musí se vymyslet nějaké nové svinstvo. Jsou neuvěřitelně přizpůsobivé, nezničitelné." A spiklenecky dodával: „Trochu obilí mi musí zbýt, nejsem přece blázen, abych jim všechno nacpal do chřtánu." Zbývá dodat, že do pšenice pro sebe žádné utrejchy nemíchal.

GUILLAUME APOLLINAIRE

Neznámé verše z objeveného Deníku

Přeložil PETR SKARLANT

JOSEF JIROUŠEK

Dubí
Měl jsem holku
z Dubí
na Němce se zubí