Milan Kohout hovoří s Noamem Chomskym

Milí přátelé,

jak víte, Noam Chomsky navštívil naše světoznámé Česko a v médiích se velmi sebeilustrativně o jeho návštěvě vyjádřil třeba jakýsi přitroublý, nevzdělaný a křupanský bývalý „disident“ Vondra, jehož názory svědčí o nástupu pravicové myšlenkové totality, velmi intenzivně přítomné v místním akademickém prostředí.

MIROSLAV VEJLUPEK

Psát psát psát / klid hrotem který mokvá zutínat / rýt sebe věčně rýt / na papír…“

(Eva Frantinová: Jablko)

VLASTISLAV HNÍZDO

Mezi představiteli avantgardního ruského umění dvacátých let minulého století, jemuž otevřela stavidla revoluční situace po roce 1917, zaujímá významné místo spisovatel Isaak Emmanuilovič Babel. Narodil se před 120 lety, 13. července 1894 v Oděse, v rodině židovského obchodníka s hospodářskými stroji a nářadím. V situované rodině se od dětství rozvíjely jeho kulturní zájmy, ač si v pozdější autobiografii naříkal na otcův tvrdý výchovný režim. Často navštěvoval divadla, zajímal se o historii, filozofii a literaturu. Zprvu se vzdělával v hebrejštině, studoval bibli a talmud. Na gymnáziu, kam byl přijat pro výborný prospěch, se naučil francouzsky. Pod vlivem profesora Valdena z Bretaně začal psát jako patnáctiletý francouzské povídky.

S velikými obavami sledujeme události na Ukrajině, které přerostly ve vleklou krizi. Tato země není od nás příliš vzdálená a je obývána lidmi nám jazykově i kulturně blízkými. Navíc se zde nalézá početná komunita našich krajanů.

JAROSLAV VÁŇA


Nezvykle často se v poslední době potkávám s vyhořelými jedinci. Ženy mají ve zvyku neustále omílat rodinné problémy a hlavně zdůrazňovat genialitu, nebo pro ně málo pochopitelné návyky svých vnoučat. Lépe na tom nejsou ani muži. Vědí, mnohem více než sportovní sudí, proč která branka padla a jak to ten či onen hráč měl udělat, aby to odpovídalo jejich představám. Ale když je od nich žádán kritický výrok ke kulturním nebo politickým událostem, jsou zmatení, nejistí, neinformovaní a hledají z neznámého světa únik. Nejraději opět do zkorumpované oblasti sportovních aktivit. Tam na cti netratí snad nikdo.

SERGEJ LEVICKIJ

Myslím si, že každý má mít zajištěnou práci, přičemž minimální mzda musí člověku umožňovat nákup dobrých, zdravých potravin a pěkného oblečení. To bude dobré!

JAROSLAV LIŠKA

„To je pro mě česká (španělská) vesnice“, zní rčení, když někdo něčemu nerozumí. Toto rčení vzniklo v 16. století, kdy jsme ještě patřili do habsburské říše. Již tenkrát návštěvníkům Čech připadala česká místní označení velice podivná a těžce srozumitelná i vyslovitelná.

JAROSLAV POSPÍŠIL

Roky chodím kolem mateřské školy. Často se u ní shromažďují děti a mávají kolemjdoucím. Zahlédl jsem mezi nimi budoucího politika. Zvedal prostředníček.