PETR ŽANTOVSKÝ

Svoboda slova a právo na informace ve světové a evropské teorii

Již od roku 1993 je každoročně 3. květen označen jako Světový den svobody tisku (z rozhodnutí Valného shromáždění OSN 48/432 z 20. 12. 1993). Podnět k tomu vzešel z Generální konference UNESCO, konané v roce 1991. Státy na této konferenci deklarovaly, že svobodná, pluralitní a nezávislá média jsou nedílnou součástí demokratické společnosti. Konference UNESCO poté doporučila Valnému shromáždění vyhlásit 3. květen Světovým dnem svobody tisku. Datum připomíná den přijetí Deklarace o podpoře nezávislého a pluralitního tisku v Africe v namibijském Windhoeku (1991).

PAVOL JANÍK

Pražské vydavateľstvo BVD pohotovo po úmrtí niekdajšieho popredného predstaviteľa Komunistickej strany Československa Vasila Biľaka (11. 8. 1917, Krajná Bystrá – 6. 2. 2014, Bratislava) prinieslo na knižný trh publikáciu jeho spomienok s názvom AŽ PO MÉ SMRTI. Mohlo by sa zdať, že autora diela netreba verejnosti osobitne predstavovať, že takmer každý potenciálny čitateľ ho pozná predovšetkým ako dlhoročného tajomníka ÚV KSČ pre medzinárodné a ideologické otázky (1968–1988), ktorý v mnohých aspektoch príznačne reprezentoval predchádzajúci spoločenský systém, demontovaný na sklonku roka 1989.

FRANTIŠEK UHER

Když Raymond Chandler napsal, že policejní služba potřebuje nejlepší lidi, ale není v ní nic, co by je přitahovalo, sotva věděl cokoli o českém četnictvu, ale jeho výrok mu byl jako na míru ušitý. Žádné tvrzení nelze zevšeobecňovat, v prvorepublikovém četnictvu určitě sloužila spousta slušných lidí a kvalitních profesionálů. Jednu lákavou výhodu četnická služba měla – byla „pod penzí", což tehdy něco znamenalo. Obecně platilo, že četníci znají svěřený obvod a jeho obyvatele. (Také se však zrodilo nelichotivé přísloví „Je mazanýjako četník".)

JIŘÍ ŽÁČEK

Zapomeňte lži a fráze českých televizí,

blafy těch, co dřepí u lizu,

čtěte slovo poctivé a ryzí,

čtěte Břetislava Kotyzu.

MILAN BLAHYNKA

Po knize HALUCINACE (Dybbuk, Praha 2013, přeložila Dana Balatková, odb. redakce doc. Martin Bojar) jsem sáhl velice chtivě, chtě se co nejvíc dovědět o halucinatorních objektech-monstrech, o nichž psal nad obrazy Toyen Nezval, a vůbec o tom, co věda například na Dalího rozlišování fantomů (přeludů) a spekter (přízraků), jak a co přísná věda soudí o podílu halucinací na poezii i zda a čím je jí užitečná poezie a literatura. Dovím se něco přesnějšího o té „zvláštní halucinativnosti" originálních „básnických útvarů", o níž psal Nezval?

Kongres Unie českých spisovatelů zvolil nové předsednictvo:

FRANTIŠEK UHER

Zatím menuet

Není nad to, když věžní hodiny hrají aspoň menuet. Akceptujeme ho, třebaže není přesně podle našeho vkusu, dokázali bychom ho nahradit scherzem, jak to učinil Beethoven ve své symfonii.

V sobotu 17. května zemřel spisovatel a novinář Karel Aksamit, člen Unie českých spisovatelů

KAREL AKSAMIT

Saxofon vypustil první tóny, rozběhlo se piano a štíhlé paličky bubeníka udaly rytmus.

Světlo pohaslo. Několik párů se vzalo za ruce. Žlutavý půlměsíc reflektoru vyrostl v úplněk.

VLASTISLAV HNÍZDO

Tím prvním slovem titulku byla nazvána letošní květnová výstava ve smíchovské Galerii Portheimka. Působivou instalací bylo prezentováno výtvarné a literární dílo žijící osmaosmdesátileté smíchovské rodačky Jany Dubové, která přežila věznění v Terezíně a v Osvětimi, od jejíhož osvobození Rudou armádou letos uplynulo 70 let.

STANISLAV ZEMAN

Vstane

Opráší se

Upraví si kravatu a klobouk

vp

Divadelník Emil František Burian se narodil před sto deseti lety (* 11. 6. 1904); v srpnu si můžeme připomenout, že od jeho úmrtí uplyne padesát pět let (+ 9. 8. 1959)! Burianova kulturní činnost byla velmi rozsáhlá: režisér, dramatik, spisovatel (Osm odtamtud), ředitel, skladatel, případně i výtvarník a herec. Další generace lidí kolem divadla se k jeho odkazu hlásila pro jeho novátorské snahy a úsilí o pokrokové vyjádření života společnosti. Za německé okupace byl vězněn v koncentračních táborech (i v Dachau). Po válce ještě dlouho a angažovaně pracoval pro divadla, byl svéráznou osobností, řídící se vlastními představami. Byl poctěn titulem národní umělec!