EMIL HRUŠKA

Jak už jsme několikrát napsali, žádného českého skutečného mistra slova, spisovatele v pravém slova smyslu, se nacistům nepodařilo získat pro trvalou spolupráci, kolaboraci. Pro aktivní roli ve Frankově kýženém odpolitizování. To ale neznamená, že žádní umělci tohoto formátu si nikdy takříkajíc nezadali.

MILAN BLAHYNKA

V předposledním čísle sbírky HARLEKÝN NA ŘÍMSE (KAMPE, b. m. 2013, s autorčinými ilustracemi a v obálce i grafické úpravě Kateřiny Marinové) básní Alena Vávrová o tom, jak poté, co „žralok noci“ spolkl její jistěže ne pouze „pocit / že svět naruby / se obrací,“ vynesli ji ptáci snů až ke Goghovu slunci a z pár jeho čar „je tu silný dar / dar nejen vidět / ale i naslouchat / naslouchati si navzájem / než se všichni rozplynem.“

MICHAL ČERNÍK, ŠTEFAN MORAVČÍK

Otázky Michala Černíka

O životě se Štefanem Moravčíkem

LADISLAV BALLEK, PAVOL JANÍK

Spisovateľ, politik a diplomat Ladislav Ballek (2. 4. 1941 – 15. 4. 2014) ukončil svoju pozemskú púť, ale vo svojom tvorivom, ľudskom i občianskom odkaze zostáva prirodzenou súčasťou literárneho a spoločenského života nielen na Slovensku, ale prinajmenšom v ďalších deviatich krajinách, do ktorých jazykov preložili jeho diela, najmä však v nám najbližšej a najpríbuznejšej českej kultúre. Bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Prahe, kde pôsobil podstatne dlhšie, ako býva zvykom do roku 2008.

FRANTIŠEK UHER

Současné výtvarné umění je plné kontrastů. Na jedné straně jsou výtvarná díla dražena nebo prodávána za udivující částky. Objektivně vzato – při současné hodnotě české koruny – zaslouženě. Neboť se jedná o díla, která neodmyslitelně patří ke kulturnímu bohatství národa a většině z nás jsou bližší než mnohé dávné relikvie.

MILAN DUBSKÝ

Kdo žije v blahobytu? A co je vlastně blahobyt? Při hledání podstaty a smyslu nejen tohoto slova a pojmu nepoužívejme předponu nej. Jednak není přesná, a druhak je zpochybnitelná. Staví vždycky něco nebo někoho na stupeň nejvyšší, jako by už nic nad to nebylo.

IVO FENCL

26. února uplynulo sto let od smrti advokáta, který psal spolu se svým mladším asistentem a přítelem Marcelem Allainem více i méně poetické krváky do francouzského Matinu. V letech 1911–1913 se tu měsíc co měsíc vynořovalo 382 stran o Fantomasovi a některé z těchto 32 románů poté v kavárně zkoumali… třeba i bratři Čapkové.

DUŠAN SPÁČIL

Tak jsi tu zase J. K.
bože zrozený na slámě
snímáš kříž z člověka
co má tak krátkou paměť

JIŘÍ KNOPP

(Alence Vávrové)