STANISLAVA KUČEROVÁ

V době plné změn, napětí a rozporných vlivů, které s sebou přinášejí procesy transformace, evropeizace a globalizace, je na místě občas zopakovat základní pojmy, abychom neztratili se zřetele „náš úkol, směr a cíl" (výrok zakladatele naší tělesné výchovy, M. Tyrše).

MILAN BLAHYNKA

Kdo by usoudil, že po Heydukovi, Šrámkovi, Sýsovi a po autorech méně zvučných jmen musí být poetické bohatství města Písku už nadobro vyrabováno, vezme možná do ruky PĚT PRSTŮ (Impress a.s., České Budějovice 2013) s rozpaky. Copak její autor Richard Uher (ročník 1942) neví, že Pět prstů už napsal jistý Vítězslav Nezval? A že Velké prádlo, o němž napsal verše, je slavná báseň Prévertova? Napadlo mi: chce se snad měřit s velikány?

KAREL SÝS

Adolf Hitler vydal před vpádem do Sovětského svazu jasnou směrnici:

„Blížící se tažení je víc než jen konflikt dvou armád. Výsledkem bude konflikt dvou ideologií... Samotné zbožné přání nezlikviduje v současném Rusku myšlenku socialismu... Musíme se zbavit židobolševické inteligence... Musíme udělat všechno pro to, abychom zabránili nacionalistickému Rusku nahradit Rusko bolševické. Jak dokládá historie, Rusko bude vždy protiněmecké...

Sdružení BMI vyhlásilo již podesáté literární soutěž pro autory se zdravotním postižením, nazvanou »Internet a můj handicap«. V prvních pěti ročnících byla soutěž zaměřena jen na internet, pak zůstal její tradiční název, ale téma se rozšířilo o to, jak handicapovaným pomáhají i další komunikační a informační pomůcky, jako jsou telefon apod. Do letošního jubilejního 10. ročníku soutěže došlo rekordních 68 příspěvků.

KAREL SKALA

Úvod

Pro nedostatek inženýrů v průmyslu (byl zaviněný zavřením vysokých škol německými okupanty) jsme my studenti užívali tzv. Čepičkova daru, že můžeme současně při studiu na technice „udělat“ vojnu.

ZDENĚK HRABICA

Člověk jménem čtenář (čtenářka) může být navždycky poznamenán třeba i neidentifikovatelným symbolem. Pro mne je takovým hrůzostrašným symbolem havran. Když jsem nyní sáhl po knize Imogen Robertsonové OSTROV KOSTÍ – RODINNÁ HROBKA,která odhaluje temná tajemství Anglie, z roku 1783 (nakladatelství JOTA, 2014) s obálkou René Senka s havranem se zlatým okem v modrém pološeru, padlo rozhodnutí. Knihu přečíst. Už Karel Čapek dbal nejenom lákavého vzhledu knižního oblečení – ale dával si záležet na první větě, první stránce knihy. Totéž zvolili tentokrát jak nakladatel, tak i autorka.

alch

Bombastické ceny, hlásá hlavní titulek reklamních novin. Vědí reklamní „kreativci“, co tím vlastně říkají? Vědí lovci slev, co jim ti reklamní spíše kreténi než kreativci nechtě prozrazují? Vášův-Trávníčkův Slovník jazyka ve svém prvním vydání z roku 1937 definuje bombast jako nabubřelý sloh, vnitřně prázdný, nabubřelost, frázovitost, přídavné jméno bombastický jako nabubřelý, prázdný. Význam slov se někdy překvapivě měnívá, slovo bombast však o hanlivý smysl nepřišlo. Po třiceti letech (přesně: 1966) znamená totéž co nabubřelost, okázalost, mnohomluvnost; a po dalších třech desetiletích Akademický slovník cizích slov (1997) uvádí prázdné frázovité řeči, prázdná mnohomluvnost; člověk bombastický je chvástavý, bombastický náhrobek okázalý, přehnaný. Reklama tedy jako lákavé servíruje ceny přehnané, nabubřelé, prázdně mnohomluvné. Jazyk je tu moudřejší než kreativci. Vyjevuje, jaké ty ceny skutečně jsou. A mimochodem vypovídá o tom, jak reklama je sama jen bombastická a bohapustě klame.

KAREL SÝS

Není míru pod datlemi ani pod fíky

ale v Čechách vyrazily šeříky

FRANTIŠEK DOSTÁL

Každá doba je svým způsobem nějak zahuštěná. Kdo ji ale neprožil, měl by držet hubu. S rozběhem nového roku každému dni přibývá po minutách na světle. Naštěstí o prodlužování a pokračování dne a noci nerozhoduje naše vláda v demisi, ale ani ta nejnovější. To by se možná i Země točila obráceně a něco ledu ze severního pólu ba se mohlo usadit do písku až na Sahaře. Příroda se totiž proměňuje; někde zahřmí, jinde je najednou víc vody a na jiném místě na zeměkouli ji zase postrádají. Vše je nějak víc jinak, než bývalo.

ZDENĚK HRABICA

Při cestě na vernisáž zesnulého ak. mal. Jaroslava Kříže ve Voršilské ulici, blízko Národní třídy v Praze 1, jsem objevil vzácnou novodobou památku, na místě, kde Pohotovostní pluk SNB 17. 11. 1989 surově a bestiálně zbil (byl jsem tam a je to lež jako věž, oproti tomu, jak se bije dneska) studenty.

IVAN FONTANA

Nápisy na zdech

Osud je velký mág, ale spoustu věcí evidentně přenechává náhodě.

Každý obrubník je svědkem velkého třesku.