RENATA SLOVÁČKOVÁ

Esli se děláte náděje, milení, že sa Vám rozpíšu, jak sa nám tady jeví tá Ukrajina aj Krym, nezbyde Vám než si počkat, až kam zandú tí, co sa přičinili, aby sa rozpadla naša republika a taky Jugoslávija na samé malé krajiny, jaké si nikdá nemožú moc vyskakovat, a naráz sa tí samí nadšenci rozkúskovania menem sebeurčovania třesú, že sa rozloží Ukrajina; že im nepadne do rúk celá ta obilnica Evrópy; šak o ňu velice stál už fýrer. Rači něco veseléšího.

Mohly zme sa s Božkú až potrhat, dyž zme sa nedávno ve vašich našich novinách dočetly, jak sa na jednej stránce hneď dvá, podlevá podpisu básníci, sami pochválili; jak za najvýznamnější kulturní počiny z loňska majú svoje arcidíla. Ten, co sa podepsal „básník v důchodu“, už sa asi dočista pominul. Ze všeckého, co sa vydalo, hrálo a předvádělo v celej kultúře, spomněl si enem na sebe, na svoju básnickú skladbu, kerú kdesi „sborově recitovali pracovníci knihovny“ a hrála sa kantáta napsaná na úryvky z něj. To byl podlevá něho nejvýznamnější kulturní počin první. Druhý byla zrovna ta samá básnická skladba v jeho vlastním autorském čtení zas inde. A ani na třetí šprušlu teho kulturně najvýznamnějšího žebřa nepustil ten velikán nikeho než sebe a vymenoval svoju novú sbírku básníckú sbírku. Eště štěstí, že je tady (že by aj ve vašich našich novinách?) „totální absence fundované literární kritiky“, jak na koncu plače. Ta by mu vytmavila, že si sice každá liška chválí svůj ocas, ale že aj to se musí sakra umět, inak že sebechvála smrdí na hambálky.

Na to snáď pomyslel ten druhý básník a na prvé místo dal jakýsi výtečný loňský almanách (ten zme neviděly, nemá on v něm divnú náhodú taky jakýsi veršík?), na třetí vaše naše noviny, kde byl už pochválený, ale na druhé místo vymenoval svoju loňskú knížku. Teho básníka nedůchodca Francek, to je prasynovec od Božky, už viděl aj slyšel, a zdá sa mu, že ten ogar má cosik do seba. Dyž sa nelituje. Tak zme si s Božkú řekly: je mu teho sebavynášaní potřeba? Musí sa sám připomínat, nedočká času chvály jak tá husa klasu?

Buďte blažení, jak nedělu co nedělu sa v rádiu připomíná iný takový samozvaný majstr přes básničky.

Vaša RENATA SLOVÁČKOVÁ