KAREL SÝS

Daniel Strož, majitel ochranné známky „Obrys-Kmen“, tento titul stáhl, včetně názvu „Kmen“. Od tohoto čísla bude příloha vycházet pod prozatímním jménem „Týdeník pro literaturu a kulturu“, ve stejném rozsahu i duchu jako dosud.

V tištěné podobě bude "Týdeník" nadále vycházet jako příloha Haló novin. Internetová verze projde modernizací, přičemž všechna čísla, která v historii Obrysu-Kmene vyšla v elektronické formě, budou v nezměněné podobě čtenářům k dispozici v archívu.

Vzhledem k tomu, že k těmto změnám došlo neplánovaně, budou webové stránky do plné funkčnosti uváděny postupně. Adresa www.obrys-kmen.cz zatím zůstává.

Na obsah a rozsah zveřejňovaných textů nebudou mít uvedené okolnosti žádný dopad.

Karel Sýs, vedoucí redaktor

SERGEJ LEVICKÝ

Se Sergejem Levickým, prezidentem Svazu ruskojazyčných spisovatelů v České republice, hovoří Jan Jelínek

MILAN BLAHYNKA

Knihu HALF PINT / PŮLPINTA (Práh Praha 2013, 220 stran),tištěnou v anglickém originále a paralelně v českém překladu Zuzany Mayerové, představuje Tomáš Sedláček na záložce jako dílo, jehož autor Michael March „tančí mezi filozofií a mává básnictvím, které podává v šetrných a úsporných dávkách: tak jako tom máme rádi: stručně“.

VLADIMÍR KOTOUL

Vážená redakce,

těším se na každý Obrys-Kmen. Je jediný, kdo ještě v těchto divných dobách drží českou poezii. V těchto dobách Vieweghových románů pro ženy, v dobách filmů jako Hořící keř…

DRAHOSLAV MACHALA

Rozhovor s DRAHOSLAVEM MACHALOU vedl Artur Bekmatov

JIŘÍ ŽÁČEK

Vzhledem k tomu, že jsem začal publikovat v půli 60. let, bral jsem cenzuru jako samozřejmou součást literárního provozu.

IVO HAVLÍK

Na výstavě, kterou připravila havlíčkobrodská Galerie výtvarného umění, se milovníci výtvarného umění mohli blíže seznámit s tvorbou významného českého malíře, grafika, ilustrátora, autora filmů a knih Kamila Lhotáka (19121990).

JIŘÍ STEGBAUER

Otevřený dopis Karlu Sýsovi u příležitosti 75. výročí vzniku seriálu Rychlé šípy a 15. výročí úmrtí Jaroslava Foglara – Jestřába

KAREL SÝS

Daniel Strož, majitel ochranné známky „Obrys-Kmen“, tento titul stáhl, včetně názvu „Kmen“. Od tohoto čísla bude příloha vycházet pod prozatímním jménem „Týdeník pro literaturu a kulturu“, ve stejném rozsahu i duchu jako dosud.

V tištěné podobě bude "Týdeník" nadále vycházet jako příloha Haló novin. Internetová verze projde modernizací, přičemž všechna čísla, která v historii Obrysu-Kmene vyšla v elektronické formě, budou v nezměněné podobě čtenářům k dispozici v archívu.

Vzhledem k tomu, že k těmto změnám došlo neplánovaně, budou webové stránky do plné funkčnosti uváděny postupně. Adresa www.obrys-kmen.cz zatím zůstává.

Na obsah a rozsah zveřejňovaných textů nebudou mít uvedené okolnosti žádný dopad.

Karel Sýs, vedoucí redaktor